Jakie funkcje spełnia ksiądz?

Ksiądz (ang. priest) to osoba święcona do sprawowania sakramentów w Kościele katolickim. Księża mogą pracować jako duszpasterze, nauczyciele lub kapelani w szkołach, szpitalach i więzieniach. Ksiądz może także prowadzić własną parafię lub pracować w administracji kościelnej.

Ksiądz jest powołany do święceń kapłańskich przez biskupa i otrzymuje specjalną łaskę umożliwiającą mu sprawowanie sakramentów. Księża mogą przyjmować tylko mężczyzn do święceń kapłańskich. Aby zostać księdzem, należy ukończyć studia teologiczne w seminarium duchownym.

Po święceniach kapłańskich ksiądz otrzymuje tytuł „księdza” lub „ojca”. Tytuł ten jest używany zarówno przez księży, jak i przez ich rodzinnych i znajomych. Ksiądz może także otrzymać stopień doktora teologii lub doktora nauk biblijnych, jeśli ukończył odpowiednie studia podyplomowe.

Szaty liturgiczne

Księża noszą szaty liturgiczne podczas celebracji Eucharystii i innych sakramentów. Szaty te są przeznaczone do oddzielenia kapłana od świata zewnętrznego i symbolizują jego posługę duszpasterską.

Ksiądz nosi albę, czyli biały strój liturgiczny, podczas celebracji Eucharystii i innych sakramentów. Albę można także nosić podczas modlitwy osobistej lub pracy duszpasterskiej. Ksiądz nosi także ciemnobrą sutannę lub kolorowy surdut liturgiczny na co dzień. Podczas celebracji Eucharystii ksiądz nosi także stułę, czyli obrzeżony różańcem kawałek materiału liturgicznego.

Kapłani mają także kilka innych szat liturgicznych, które noszą w różnych okolicznościach. Na przykład, podczas Mszy Świętej Wigilijnej ksiądz nosi biały ornat i ciemnoczerwoną stułę. Podczas Mszy Świętej Niedzielnej ksiądz nosi zwykle biel oraz czerwony lub fioletowy surdut liturgiczny. Ksiądz może także nosić inne szaty w zależności od okoliczności, takie jak chrześcijańskie święto lub uroczystość kościelna.