Jakie są zalety tlenoterapii?

Tlenoterapia polega na stosowaniu powietrza wzbogaconego w tlen w celu leczenia różnych stanów chorobowych. Tlen może być podawany w różnych formach, takich jak kaniula nosowa, maska twarzowa, rurka dotchawicza i rurka intubacyjna. Wszystkie dostępne sprzęty do leczenia znajdziesz na stronie: oddychasz.pl.

Tlenoterapia ma udowodnione korzyści w leczeniu zaburzeń oddechowych, takich jak zapalenie płuc i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Ponadto okazuje się ona skuteczna w leczeniu niektórych chorób układu krążenia, takich jak niewydolność serca.

Około jedna na trzy osoby w wieku powyżej 65 lat cierpi na jakąś formę choroby układu krążenia i większość z tych osób wymaga jakiejś formy terapii tlenowej.

Tlenoterapia jest stosowana w leczeniu takich schorzeń jak:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD),
 • astma,
 • rozedma płuc,
 • zwłóknienie płuc i śródmiąższowa choroba płuc,
 • niewydolność serca/ zatrzymanie akcji serca,
 • niewydolność oddechowa,
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Istnieje wiele korzyści płynących z tlenoterapii, między innymi

 • łagodzenie duszności,
 • lepsza jakość snu,
 • poprawa funkcjonowania płuc,
 • łagodzenie objawów astmy lub rozedmy,
 • poprawa zdolności do ćwiczeń,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca.